4 MIECZY

Dwór Mieczy, Tarot

Czwórka Mieczy

Czwórka Mieczy w Tarocie jest pięćdziesiątą czwartą kartą i wchodzi w grupę Arkan Małych. Karta Czwórki Mieczy mówi o wycofaniu, potrzebie wyciszenia i izolacji. Czas, w którym potrzebujemy być sami, po to, by móc zebrać swoje myśli. To przerwa od życia na wysokich obrotach. Zapowiedź poczucia zmęczenia, spadku sił witalnych. Potrzeba regeneracji organizmu, by całkiem nie utracić wydajności. Przesłanie tej karty mówi o tym, by przyjrzeć się sygnałom, które daje ciało. Nie należy bagatelizować wewnętrznego zmęczenia, gdyż przyniesie to bardzo złe skutki w przyszłości. Czwórka Mieczy mówi o pogorszeniu na tle zdrowotnym. Zapowiadać może okres, w którym potrzebna będzie hospitalizacja.

4 Mieczy w Tarocie – Informacje ogólne

Astrologia: Jowisz w Wadze
Żywioł: Powietrze
Myśl przewodnia: Regeneracja


Rada: Znajdź czas tylko dla siebie, by odpocząć. Zregeneruj swój umysł i ciało.

Ostrzeżenie: Nie ignoruj sygnałów, które otrzymujesz od swojego ciała.

Słowa kluczowe w pozycji prostej: Zmęczenie, Potrzeba odpoczynku, Regeneracja organizmu, Pobyt w szpitalu, Przerwa, Zatrzymanie, Izolacja, Leczenie

Słowa kluczowe w pozycji odwróconej: Powrót do sił witalnych, Uleczenie z poważnej choroby, Podjęcie nowych działań, Przypływ nowej energii, Zmiana na lepsze

Czwórka Mieczy w Tarocie jako osoba

Osoba, którą reprezentuje karta Czwórki Mieczy to ktoś bardzo zaangażowany w jakieś przedsięwzięcie. Działa jednak już na resztkach swoich sił. Jest przemęczony, potrzebuje regeneracji. Może to być osoba, która przechodzi proces rekonwalescencji, przebywa w szpitalu. Osoba, która jest wycofana, lubi przebywać w zaciszu swoich czterech kątów.

4 Mieczy Tarot – Zdrowie

Karta Czwórki Mieczy zapowiada pogorszenie stanu zdrowia. Może być prognozą pojawienia się poważniejszej choroby, która będzie wymagała specjalistycznego leczenia lub nawet pobytu w szpitalu. Wskazuje również na pojawienie się dolegliwości związanych ze zbyt dużym przemęczeniem organizmu, a zbyt małą jego regeneracją.

Czwórka Mieczy Tarot – Miłość

W miłości Czwórka Mieczy mówi o wypaleniu uczuciowym, zmęczeniu obecną relacją, zmęczeniu także swoim partnerem. Czas, kiedy potrzebuje się przerwy od relacji. To potrzeba odsunięcia, odcięcia kontaktów, odpoczynku od partnera. Karta wskazuje na separację, która w efekcie może polepszyć kontakty między partnerami.

4 Mieczy Tarot – Finanse

Pod kątem finansów Czwórka Mieczy zapowiada zastój. To czas, w którym nie należy spodziewać się większych przypływów. Karta ta może wskazywać również na to, że leczenie pochłonie sporą sumę pieniędzy.

Czwórka Mieczy Tarot – Praca

W pracy Czwórka Mieczy zapowiada zmęczenie swoimi obowiązkami. To wypalenie zawodowe, spowodowane zbyt wieloma zadaniami do wykonania. Wykonywanie ciężkich prac, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Zbyt wiele czasu poświęca się pracy, zbyt mało czasu na regenerację, co wpływa w efekcie na znacznie niższą wydajność.

Udostępnij

Aktualności

Social media

Kontakt do mnie

Telefon

85 674 64 99