KRÓL KIELICHÓW

Dwór Kielichów, Tarot

Król Kielichów

Król Kielichów w Tarocie jest pięćdziesiątą kartą i wchodzi w grupę Arkan Małych. Karta Króla Kielichów mówi o dojrzałości emocjonalnej. To opanowanie swoich uczuć, akceptacja tych uczuć oraz umiejętność ich wykorzystywania dla dobra, swojego i innych osób. Odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. To potrzeba otoczenia opiekuńczymi ramionami osoby potrzebującej wsparcia. Świadoma dobroduszność, która pozwala na niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Chętne udzielanie się społecznie, udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, wspomaganie bliskich. Król Kielichów to także mądre, dobre rady.

Król Kielichów w Tarocie – Informacje ogólne

Astrologia: Ostatni trygon Wagi i pierwsze dwie trzecie Skorpiona
Żywioł: Powietrze z wodą
Myśl przewodnia: Opieka
Inne nazwy: Król Pucharów

Rada: Nie wstydź się marzyć.

Ostrzeżenie: Nie bądź zbyt nachalny z chęcią niesienia pomocy. Nie narzucaj swojej energii komuś, kto tego nie chce.

Słowa kluczowe w pozycji prostej
: Opiekuńczość, Pomoc, Dobroduszność, Dobra rada, Hojność, Miłość ojcowska, Dojrzałość emocjonalna, Przekazywanie wartości życiowych

Słowa kluczowe w pozycji odwróconej: Narzucanie innym swojego zdania i zasad, Przekonanie o swojej wyjątkowości, Próżność, Samouwielbienie, Brak odpowiedzialności

Król Kielichów w Tarocie jako osoba

Król Kielichów to człowiek odpowiedzialny, troskliwy i opiekuńczy. Osoba o dużej mądrości i dojrzałości emocjonalnej. Człowiek wyrozumiały i wspierający. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafi bardzo dobrze doradzić, a niekiedy też podsunąć gotowe rozwiązania sytuacji.

Król Kielichów Tarot – Zdrowie

Król Kielichów zwykle mówi o dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Jest to prognoza mówiąca o możliwości trafienia pod skrzydła dobrego specjalisty. Może zapowiadać problemy związane z płynami ustrojowymi.

Król Kielichów Tarot – Miłość

Król Kielichów w miłości mówi przede wszystkim o zapewnieniu miłości, spokoju, opieki i bezpieczeństwa swojej drugiej połowie, jak i potomstwu. To dbanie o rodzinę i o wartości rodzinne.

Król Kielichów Tarot – Finanse

Karta Króla Kielichów mówi o dobrej sytuacji finansowej oraz o pomyślności działań, które przyczynią się do jej poprawy. To także niesienie pomocy potrzebującym, dzięki swoim zasobom pieniężnym.

Król Kielichów Tarot – Praca

W pracy Król Kielichów zapowiada przyjazną atmosferę, współpracę, ale także umiejętność dobrego zarządzania zespołem. Król Kielichów wymaga, ale potrafi także chwalić – i robi to zawsze, kiedy ma ku temu podstawy. Zaangażowanie w taką pracę, która przyczynia się do pomocy innym.

Udostępnij

Aktualności

Social media

Kontakt do mnie

Telefon

85 674 64 99