6 MONET

Dwór Monet, Tarot

Szóstka Monet

Szóstka Monet w Tarocie jest siedemdziesiątą kartą i wchodzi w grupę Arkan Małych. To piękna energia wzajemności – istoty partnerstwa. Wyrównany poziom pomiędzy dawaniem a braniem. Umiejętność dawania z siebie przy jednoczesnej otwartości na to, by otrzymywać. Karta mówiąca o bardzo empatycznej postawie. O chęci, a nawet o potrzebie, by nieść dobro i pomoc. Pomaganie osobom potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych. Karta wskazuje również na możliwość otrzymania pomocy od kogoś, komu wcześniej pomogliśmy. Poprawa sytuacji materialnej, wyjście na tak zwaną „prostą” przy pomocy szczerej i dobrodusznej osoby. Karta Szóstki Monet mówi również o złagodzeniu konfliktu, o pojednaniu, o porozumieniu. To wyciągnięcie dłoni, by doprowadzić do zgody.

6 Monet w Tarocie – Informacje ogólne

Astrologia: Księżyc w Byku
Żywioł: Ziemia
Myśl przewodnia: Wzajemność
Inne nazwy: Szóstka Denarów, Szóstka Pentakli

Rada: Bądź wyrozumiały i dobroduszny. Czyń dobro.

Ostrzeżenie: Nie rozdawaj dóbr bez przemyślenia. Staraj się lepiej przeanalizować potrzeby osoby, której chcesz coś ofiarować.

Słowa kluczowe w pozycji prostej
: Wzajemność, Partnerstwo, Dawanie i branie, Równowaga, Udzielanie pomocy, Otrzymywanie pomocy, Działania charytatywne, Fundacja, Otrzymanie dotacji

Słowa kluczowe w pozycji odwróconej
: Skąpstwo, Wykorzystywanie innych, Czerpanie niezasłużonych dóbr i przywilejów, Łapówkarstwo, Oszustwo finansowe

Szóstka Monet w Tarocie jako osoba

Karta Szóstki Monet mówi o osobie łagodnej i dobrodusznej. To osoba, która jest pełna empatii i uwielbia pomagać. Człowiek, który udziela wsparcia (zwykle finansowego, choć może być to wsparcie w różnych formach) bliskim osobom bądź osobom, które są potrzebujące. Ktoś, kto często bierze udział w akcjach charytatywnych lub też prowadzi własną fundację.

6 Monet Tarot – Zdrowie

Karta Szóstki Monet zapowiada równowagę w zdrowiu, dojście do stabilizacji, stan bezpieczny, uleczenie. Jest to wskazówka mówiąca o tym, by zwrócić większą uwagę na swoją dietę.

Szóstka Monet Tarot – Miłość

W miłości Szóstka Monet jest bardzo dobrą prognozą, bowiem mówi o porozumieniu w relacji. To zgoda, wzajemne podanie sobie ręki, dojście do kompromisu. To szczere chęci i obustronne zaangażowanie do tego, by rozwijać i pielęgnować związek. Karta mówi także o tym, że w kwestiach problemowych, zawsze można liczyć na swoją drugą połowę, która będzie podejmowała wszelkie starania, by pomóc.

6 Monet Tarot – Finanse

W sferze finansowej Szóstka Monet mówi o udzielaniu pomocy poprzez środki pieniężne osobom bliskim bądź osobom, które tego potrzebują. Karta ta zwraca również uwagę na ważność wymiany, wzajemności. Przestrzega przed nadmiernym rozdawaniem swoich pieniędzy i swojej energii, w momencie gdy osoba biorąca nie daje z siebie niczego w zamian. Szóstka Monet wskazuje na pomyślność w otrzymaniu różnych dotacji, zapomóg czy stypendiów.

Szóstka Monet Tarot – Praca

Karta Szóstki Monet mówi o pracy, w której nie skupiamy się na zarabianiu pieniędzy, a na tym, by realizować siebie, swoje pasje bądź też by nieść pomoc innym. Zwykle to praca z ludźmi, dla ludzi. Praca, która jest zgodna z nami, naszymi wartościami i wierzeniami.

Udostępnij

Aktualności

Social media

Kontakt do mnie

Telefon

85 674 64 99