5 ARCYKAPŁAN

Tarot, Tarot Wielkie Arkana

V Arcykapłan

Arcykapłan w Tarocie jest szóstą kartą, z przypisaną liczbą 5 i wchodzi w grupę Arkan Wielkich. Karta Arcykapłana powiązana jest z głęboką wiarą, duchowością i wiedzą. To bardzo mocne zasady moralne oraz wzbudzanie autorytetu. Mówi o szacunku do człowieka, religii i dokonań przeszłych pokoleń. Przywiązanie do tradycji i czerpanie darów, które ze sobą niosą. Szeroka wiedza, która jest ogólnie dostępna dla każdego.

Arcykapłan w Tarocie – Informacje ogólne

Astrologia: Byk
Żywioł: Ziemia
Liczba: 5
Myśl przewodnia: Wiedza
Inne nazwy: Kapłan, Papież
Rada: Działaj w zgodzie ze sobą, swoją moralnością i swoimi przekonaniami.
Ostrzeżenie: Nie pozwól narzucać sobie wiary, przekonań i zasad, z którymi się nie zgadzasz. Wyznawaj to, co naprawdę akceptujesz i czujesz.

Arcykapłan Tarot – Znaczenie w pozycji prostej

Arcykapłan w pozycji prostej mówi przede wszystkim o wielkiej mądrości, o szerokiej wiedzy i dojrzałości, która przekłada się na szacunek i autorytet. To odważne głoszenie swoich prawd. Także ich nauczanie i propagowanie. Głęboka wiara i dbanie o potrzeby duszy. Porzucenie uciech cielesnych na rzecz pełnego skupienia na duchowości. Pobożna postawa i przywiązanie do kultywowanych od pokoleń przekonań i tradycji. Udzielanie wsparcia duchowego oraz przewodnictwo.
Słowa kluczowe: Wiedza, Mądrość, Nauka, Przewodnictwo, Rozwój duchowy, Religia, Wiara, Doradca, Ezoteryka, Wróżba

Arcykapłan Tarot – Znaczenie w pozycji odwróconej

Arcykapłan w pozycji odwróconej mówi o zbyt autorytarnej postawie, chęci narzucania innych swoich przekonań i zasad. Może wskazywać także na całkowite odrzucenie wszelkich zasad. Brak moralności, przekraczanie kolejnych barier. Odrzucenie wiedzy i norm, które zostały przekazywane przez wcześniejsze pokolenia. Brak szacunku do tradycji. Brak religijności, ateizm.
Słowa kluczowe: Młodość, Kreatywność, Otwarty umysł, Wolność, Wrażliwa dusza, Przygoda, Łamanie panujących zasad

Arcykapłan w Tarocie jako osoba

Arcykapłan oznacza osobę, która kieruje się w życiu określonymi zasadami i jest przywiązana do tradycji. Posiada silny autorytet moralny, wzbudza posłuch. Potrafi nauczać, przekazywać swoją wiedzę i przekonania, wzbudzając zaufanie, a nierzadko również podziw. Przewodnik duchowy, doradca.

Arcykapłan Tarot – Zdrowie

W rozkładzie na zdrowie Arcykapłan oznacza naturalną medycynę, ziołolecznictwo i niekonwencjonalne metody leczenia.

Arcykapłan Tarot – Miłość

Arcykapłan w rozkładzie miłosnym oznacza związek głęboki duchowo, wierność i oddanie. Wskazuje na relacje oparte na duchowej więzi, bez seksu. Symbolizować może zaręczyny, narzeczeństwo oraz ślub.

Arcykapłan Tarot – Finanse

Arcykapłan to karta mówiąca o tym, że finanse i sprawy materialne są mniej ważne niż sprawy duchowe. Może symbolizować także pomoc finansową.

Arcykapłan Tarot – Praca

W rozkładzie na sferę zawodową Arcykapłan oznacza przede wszystkim pracę z ludźmi i dla ludzi. Szukanie takiej pracy, która będzie misją. Poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków jest ważniejsze niż korzyści majątkowe. Niesienie pomocy, leczenie, a także edukowanie.

Udostępnij

Aktualności

Social media

Kontakt do mnie

Telefon

85 674 64 99