4 CESARZ

Tarot, Tarot Wielkie Arkana

IV Cesarz

Cesarz w Tarocie jest piątą kartą, z przypisaną liczbą 4 i wchodzi w grupę Arkan Wielkich. Karta Cesarza mówi o władzy, zdolnościach przywódczych i kontroli. Zapowiada osiągnięcie stabilizacji na tle zawodowym, biznesowym, ale także o ogólnej stabilizacji życiowej. Stworzenie dla siebie bezpiecznej sytuacji, w której można rozwijać się w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami. Trzymanie pieczy nad rodziną i pracownikami. Umiejętność dawania innym poczucia bezpieczeństwa.

Cesarz w Tarocie – Informacje ogólne

Astrologia: Baran
Żywioł: Ogień
Liczba: 4
Myśl przewodnia: Władza
Inne nazwy: Władca
Rada: Bądź spokojny, konsekwentny i pewny siebie. Twoja postawa jest wzorem dla innych, wykorzystuj to w mądry sposób.
Ostrzeżenie: Nie nadużywaj swojej władzy w niegodziwy sposób. Nie narzucaj na siebie zbyt rygorystycznych zasad, które mogą zahamować Twój rozwój.

Cesarz Tarot – Znaczenie w pozycji prostej

Cesarz w pozycji prostej mówi o umiejętności sprawowania władzy. To dobre perspektywy na podjęcie działań biznesowych – otwieranie własnej firmy lub jej rozwój na szerszą skalę. Umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz idealna organizacja. Kierowanie się rozsądkiem, przekonanie o tym, że każda decyzja będzie trafna. Cieszenie się szacunkiem i autorytetem w swoim otoczeniu rodzinnym, jak i zawodowym.
Słowa kluczowe: Mocne fundamenty, Stabilizacja, Władza, Autorytet, Szacunek, Dominacja, Inicjatywa, Rząd, Prawo, Szef

Cesarz Tarot – Znaczenie w pozycji odwróconej

Cesarz w pozycji odwróconej jest zaprzeczeniem wzoru idealnego szefa, osoby u władzy. To nieumiejętne kierowanie i zła organizacja zadań. Podejmowanie nietrafnych decyzji, które wynikają z impulsów. Brak konsekwencji i częste zmienianie zdania. Nieumiejętność wypracowania autorytetu. To też nadużywanie swojej władzy, chęć niezdrowego podporządkowania sobie ludzi wokół. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, sprawy wymykają się spod kontroli.
Słowa kluczowe: Dyktatura, Brak sprawiedliwości, Złe sprawowanie władzy, Chwiejność emocjonalna, Słaby charakter, Niezdecydowanie

Cesarz w Tarocie jako osoba

Cesarz to człowiek u władzy, szanowany, wzbudzający autorytet i godny zaufania. Dojrzały mężczyzna, potrafiący zapewnić swojej rodzinie bezpieczną sytuację finansową. Wymagający, ale i potrafiący docenić szef.

Cesarz Tarot – Zdrowie

Cesarz najczęściej symbolizuje dobre zdrowie u osób w podeszłym wieku. Może wskazywać na stłuczenia i złamania kończyn oraz migreny.

Cesarz Tarot – Miłość

W miłości Cesarz oznacza stabilny, stały związek z mocnymi fundamentami. Symbolizuje również miłość ojcowską, a także relacje z dominacją partnera nad partnerką.

Cesarz Tarot – Finanse

Cesarz oznacza przede wszystkim dobrą i bezpieczną sytuację finansową. To osoba, która w każdej sytuacji potrafi zorganizować potrzebne fundusze. Dobre zarządzaniem swoimi dobrami materialnymi.

Cesarz Tarot – Praca

W pracy Cesarz symbolizuje zajmowanie wysokiego stanowiska, kierowanie zespołem ludzi, łatwość w uzyskaniu awansu. Karta mówi również o otwieraniu własnego biznesu lub jego sukcesywnym rozwijaniu.

Udostępnij

Aktualności

Social media

Kontakt do mnie

Telefon

85 674 64 99