20 SĄD OSTATECZNY

Tarot, Tarot Wielkie Arkana

XX Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny w Tarocie jest dwudziestą pierwszą kartą, z przypisaną liczbą 20 i wchodzi w grupę Arkan Wielkich. Karta Sądu Ostatecznego zapowiada czas oczyszczenia, uwolnienia i odrodzenia. Przesłanie tej karty jest trudne do realizacji, bowiem trzeba tu zmierzyć się ze swoimi lękami, traumami, złymi wzorcami z przeszłości. Trzeba nauczyć się wybaczać – sobie i innym. Głębokie, szczere przebaczenie w sercu, które pozwala na uwolnienie się od wszystkiego tego, co hamuje i ogranicza, co powstrzymuje przed odrodzeniem.

Sąd Ostateczny w Tarocie – Informacje ogólne

Astrologia: Pluton
Żywioł: Ogień
Liczba: 20
Myśl przewodnia: Uwolnienie
Inne nazwy: Zmartwychwstanie, Sąd, Sąd Boży
Rada: Wybacz sobie i wyzwól samego siebie.
Ostrzeżenie: Nie pozwalaj na to, by poczucie winy wyniszczało Cię od wewnątrz.

Sąd Ostateczny Tarot – Znaczenie w pozycji prostej

Sąd Ostateczny w pozycji prostej wskazuje na odrodzenie. Inna nazwa tej karty to Zmartwychwstanie, dlatego jest to zapowiedź możliwości uporania się z przeszłymi porażkami i odrodzenie się do nowego życia. To nabieranie świadomości, duchowe przebudzenie, dzięki któremu przeprowadzamy w swoim życiu proces oczyszczenia i uwolnienia od wszystkiego tego, co nam szkodzi.
Słowa kluczowe: Duchowość, Przebudzenie, Działanie, Brak granic, Możliwości, Odrodzenie, Odnowienie, Podpowiedzi

Sąd Ostateczny Tarot – Znaczenie w pozycji odwróconej

Sąd Ostateczny w pozycji odwróconej mówi o tkwieniu w poczuciu winy, które blokuje przed otwarciem na czerpanie życiowych darów. To także chowanie urazy, bólu wobec krzywd, których się doświadczyło. Nieumiejętność wybaczania. Pielęgnowanie w sobie żalu, co zatrzymuje proces rozwoju i uniemożliwia wewnętrzne odrodzenie. Życie bez celu. Pozorne egzystowanie, bez wykorzystywania potencjałów.
Słowa kluczowe: Lęk, Strach, Poczucie osamotnienia, Przegrany proces sądowy

Sąd Ostateczny w Tarocie jako osoba

Sąd Ostateczny ukazuje osobę, która jest wierna swoim poglądom i ideałom, posiada swoją misję w życiu. Człowiek, który podniósł się po tragicznych wydarzeniach.

Sąd Ostateczny Tarot – Zdrowie

Sąd Ostateczny wskazuje na choroby związane z układem nerwowym oraz problemy laryngologiczne. Może także symbolizować nieprzewidywalną poprawę w zdrowiu, cudowne ozdrowienie.

Sąd Ostateczny Tarot – Miłość

Sąd Ostateczny w rozkładzie na miłość w zależności od kart obok może symbolizować odrodzenie związku bądź rozwód. Wskazuje na zmiany w życiu uczuciowym, poznanie nowego partnera.

Sąd Ostateczny Tarot – Finanse

W finansach Sąd Ostateczny pokazuje dobrą sytuację materialną. Może symbolizować otrzymanie spadku bądź wygranie dodatkowych funduszy.

Sąd Ostateczny Tarot – Praca

Pod kątem sfery zawodowej karta Sądu Ostatecznego mówi o pogodzeniu się z porażką i podjęciu dalszych działań. Zapowiada także odejście z pracy, która nie daje już możliwości rozwoju, a wręcz jest ciężarem.

Udostępnij

Aktualności

Social media

Kontakt do mnie

Telefon

85 674 64 99