11 SPRAWIEDLIWOŚĆ

Tarot, Tarot Wielkie Arkana

XI Sprawiedliwość

Sprawiedliwość w Tarocie jest dwunastą kartą, z przypisaną liczbą 11 i wchodzi w grupę Arkan Wielkich. Przesłanie karty Sprawiedliwość wiąże się przede wszystkim z rozwiązywaniem spraw problemowych. Czas na wprowadzenie równowagi w życie. To moment spojrzenia prawdzie w oczy. Mierzenie się z obiektywną prawdą. To także branie odpowiedzialności za własne czyny. Karta ta nawołuje do tego, by zastanowić się jakie są prawdziwe przyczyny zaistnienia danego problemu. Cofanie się do źródła problemu, by odkryć prawdę, pozwalającą na obiektywną ocenę sytuacji i jej harmonijne rozwiązanie.

Sprawiedliwość w Tarocie – Informacje ogólne

Astrologia: Waga
Żywioł: Powietrze
Liczba: 11
Myśl przewodnia: Równowaga
Inne nazwy: Waga, Równowaga
Rada: Szukaj sposobów na wprowadzenie równowagi w Twoje życie. Wyciągaj lekcję ze swoich czynów.
Ostrzeżenie: Nie bądź stronniczy w swoich ocenach i osądach.

Sprawiedliwość Tarot – Znaczenie w pozycji prostej

Sprawiedliwość w pozycji prostej mówi o wprowadzaniu równowagi do swojego życia. Umiejętność chłodnej kalkulacji, by móc prawidłowo ocenić wszelkie argumenty za i przeciw. Nauka obiektywnej oceny sytuacji i ludzi, wyzbywanie się stronniczości. Racjonalne podejście. Karta Sprawiedliwości może wskazywać również na nadchodzące rozwiązanie spraw z zakresu prawa, uczestniczenie w rozprawie sądowej.
Słowa kluczowe: Równość, Integracja, Podejmowanie decyzji, Odpowiedzialność, Sprawiedliwy osąd, Złoty środek, Równowaga

Sprawiedliwość Tarot – Znaczenie w pozycji odwróconej

Sprawiedliwość w pozycji odwróconej oznacza bałagan w życiu. Brak równowagi i umiejętności trzeźwej oceny sytuacji, co powoduje dokonanie złych osądów i wyborów. Poczucie niesprawiedliwej oceny lub też stronnicze ocenianie innych. Wskazuje również na problemy z prawem, niekorzystny wynik sprawy sądowej, wyrok skazujący.
Słowa kluczowe: Brak sprawiedliwości, Nierówne traktowanie, Zemsta, Pycha, Zarozumialstwo, Trudność w adaptacji, Nieszczęście, Problemy prawne, Niestabilność

Sprawiedliwość w Tarocie jako osoba

Pod kartą Sprawiedliwość kryje się osoba prawa, poszukująca i dbająca o sprawiedliwość oraz równość. Człowiek niepodatny na wpływy innych, który potrafi obiektywnie ocenić sytuacje.

Sprawiedliwość Tarot – Zdrowie

Sprawiedliwość może wskazywać na problemy z nerkami, śledzioną oraz trzustką. Symbolizuje również stabilny stan zdrowia.

Sprawiedliwość Tarot – Miłość

Karta Sprawiedliwość może symbolizować trudny czas w związku partnerskim. Kryzys, brak zrozumienia i problemy w komunikacji. W relacjach małżeńskich może zwiastować rozwód.

Sprawiedliwość Tarot – Finanse

W rozkładzie na finanse Sprawiedliwość pokazuje stabilność sytuacji materialnej. Umiejętność rozsądnego dysponowania swoimi zasobami.

Sprawiedliwość Tarot – Praca

Sprawiedliwość symbolizuje dopinanie spraw zawodowych na ostatni guzik. Rzetelne podejście do wykonywanych obowiązków.

Udostępnij

Aktualności

Social media

Kontakt do mnie

Telefon

85 674 64 99